logotyp

3. Třída - Myšky

Do naší třídy dochází 22 dětí ve věku 3-4,5 roku, z toho 10 dívek a 12 chlapců.
Ve třídě působí dvě paní učitelky Bc. Lhotáková Zuzana, Michaela Lukášová a asistentka pedagoga Kateřina Hyšková.


Filozofie třídy:

                   RADOSTNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÁ RODINA
                                                                         
Filozofií naší třídy, je umožňovat dětem prožívat aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytváříme příjemné a stimulující prostředí, kde se budou cítit dobře s maximálním přihlédnutím k individualitě každého dítěte. Nově příchozím dětem pomáháme při adaptaci na nové prostředí. Podporujeme a prohlubujeme u dětí výchovu k péči o životní prostředí a posilujeme citové vazby k přírodě, zvířatům a člověku, aby si děti uvědomovaly, že na světě nejsme sami. Nabízíme dětem rozmanitý program činností, aby každé dítě mohlo najít uspokojení dle vlastních potřeb. Rozvíjíme individualitu dítěte, talent, samostatnost, nadání, pěstování přátelství, porozumění a cit pro druhé, schopnost komunikovat, umět se rozhodnout a nést zodpovědnost.

Dlouhodobé cíle:

  • snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně; jedním z našich hlavních cílů je „šťastné dítě“
  • zaměřujeme se  na velmi důležitou adaptaci dětí na kolektivní pobyt v  MŠ a proto dětem věnujeme dostatek času podle jejich individuální potřeby; snažíme se dle možnosti dobu zvykání postupně prodlužovat a tak dětem usnadnit vstup do mateřské školy
  • dbáme na to, aby se všechny děti cítily rovnocenně a byly si vědomy, že mají svá osobní práva; rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost pomoc, podporu a k tomu nám slouží tzv. třídní pravidla chování, která si spolu s dětmi vždy na začátku školního roku vytváříme na jednotlivých třídách
  • povzbuzujeme děti pochvalou a pozitivním hodnocením a pomáháme dětem uspokojovat jejich potřeby bez zbytečného spěchu 

Organizace
chodu třídy:

Provoz naší třídy je zajištěn:
         od 7:00 do 16:30 hodin (od 6:00 do 7:00 jsou děti ve třídě Berušek)

= učitelky se střídají v ranních a odpoledních službách
= denní provoz je pravidelný podle režimu dne
= po volných a spontánních hrách se děti společně přivítají v komunitním kruhu (přivítací rituál) a poté si povídají o tom, co prožily, co je bude v daný den čekat, na co se mohou těšit
= ranní cvičení a řízené činnosti, které plynou ze zájmu a potřeb dětí
= během celého dne paní učitelky pracují s dětmi individuálně nebo ve skupinkách při hrách, spontánních i řízených činnostech, při pobytu venku
= při podávání jídla jsou děti vedeny k samostatnosti
= při odpoledním odpočinku děti odpočívají na lehátkách
= WC používají děti samostatně, je kladen důraz na hygienické návyky
= v šatně se děti oblékají nebo svlékají též samostatně nebo za pomoci paní učitelkyPravidla třídy

Společná pravidla třídy:

Přivítací pravidlo
Když do školky přicházím,
všechny hezky pozdravím.
Když odcházím, nejsem stranou,
řeknu pěkně "NASHLEDANOU".

Pusinkové pravidlo
Pusinka se zlobí,
když ošklivě mluví.
Raději se usmívá,
a jen hezky povídá.

Nožičkové pravidlo
Pozor děti na úraz,
ve třídě je hodně nás.
Proto nožky neběhají,
pomalu se procházejí.

Ručičkové pravidlo
Ručičky nám pomáhají,
vždy po sobě uklízejí.
Kamarády také hladí,
vždyť se máme všichni radi.

Stolečkové pravidlo
Sedíme si u potichoučku,
s kamarády u stolečku.
A čekáme na oběd,
přinesou ho vždycky hned.
Tak si vždycky z pravidla,
popřejeme "DOBROU CHUŤ".

Kamarádské pravidlo
Já i Ty jsme kamarádi,
všichni se tu máme rádi.
Chováme se k sobě hezky,
pohrajem si spolu vždycky.

Uklízecí pravidlo
Vždycky když si dohrajeme,
tak po sobě uklidíme.
Hračky budou na svém místě,
zítra je tam najdem jistě.

Ouškové pravidlo
Vzájemně si nasloucháme,
do řeči si neskáčeme.
Neděláme velký hluk,
ať si holka nebo kluk.

Odpočinkové pravidlo
Jedna, dvanda, třinda, spánek,
říkám, říkám, zaříkánek.
Kliky, háky, třesky plesky,
hlavičku si polož hezky.
Zavři očka, ouška ne,
pohádku si přečteme.


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign