Jméno:
Heslo:

3. Třída - Myšky

Do naší třídy dochází 27 dětí ve věku 3-4,5 roku, z toho 15 dívek a 12 chlapců.
Ve třídě působí dvě paní učitelky Bc. Lhotáková Zuzana a Tůmová Zdeňka.Filozofie třídy:

                       RADOSTNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÁ RODINA

Naší filozofií je vytváření vhodných podmínek pro spokojené a radostné dítě, pomoci nejmladším dětem při adaptaci na nové prostředí. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí s maximálním přihlédnutím k individualitě každého dítěte. Prohlubovat u dítěte výchovu k péči o životní prostředí a posilovat citové vazby k přírodě, zvířatům, člověku, uvědomovat si, že na světě nejsme sami. Nabízet dětem rozmanitý program činností, aby každé dítě mohlo najít uspokojení dle vlastních potřeb. Rozvíjet individualitu dítěte, talent, samostatnost, nadání, pěstování přátelství, porozumění a cit pro druhé, rozvíjet schopnost komunikovat, umět se rozhodnout a nést zodpovědnost.

Adaptace:

Před vstupem do mateřské školy, mohou rodiče zapojovat své dítě do chodu třídy postupně, tzn. rodiče se domluví s učitelkami a dítě se může zapojovat při ranních či odpoledních činnostech nebo vycházkách.

Dlouhodobé cíle:

= vytvářet ve třídě příjemnou atmosféru, kde se děti budou cítit dobře a bezpečně, budou šťastné a spokojené
= vytváříme kolektiv dětí, ve kterém si neubližujeme "TO MI NEDĚLEJ"
= pracovat s dětmi individuálně
= učit děti hravou a prožitkovou formou
= vést děti k prosociálnímu chování
= podporovat přirozený tělesný rozvoj a zdraví dítěte - přirozený pohyb dětí, pobyt na čerstvém vzduchu
= vést děti k samostatnosti a odpovědnosti
= rozvíjet komunikativní schopnosti
= učit se společně vytvořeným pravidlům při hrách, respektovat druhé

Organizace chodu třídy:

Provoz třídy je zajištěn od 6:00 do 15:45 hodin

= učitelky se střídají v ranních a odpoledních službách
= denní provoz je pravidelný podle režimu dne
= po volných a spontánních hrách se děti společně přivítají v komunitním kruhu (přivítací rituál) a poté si povídají o tom, co prožily, co je bude v daný den čekat, na co se mohou těšit
= ranní cvičení a řízené činnosti, které plynou ze zájmu a potřeb dětí
= během celého dne paní učitelky pracují s dětmi individuálně nebo ve skupinkách při hrách, spontánních i řízených činnostech, při pobytu venku
= při podávání jídla jsou děti vedeny k samostatnosti
= při odpoledním odpočinku děti odpočívají na lehátkách
= WC používají děti samostatně, je kladen na hygienické návyky
= v šatně se děti oblékají nebo svlékají též samostatně nebo za pomoci paní učitelky

Společná pravidla třídy:

Přivítací pravidlo
Když do školky přicházím,
všechny hezky pozdravím.
Když odcházím, nejsem stranou,
řeknu pěkně "NASHLEDANOU".

Pusinkové pravidlo
Pusinka se zlobí,
když ošklivě mluví.
Raději se usmívá,
a jen hezky povídá.

Nožičkové pravidlo
Pozor děti na úraz,
ve třídě je hodně nás.
Proto nožky neběhají,
pomalu se procházejí.

Ručičkové pravidlo
Ručičky nám pomáhají,
vždy po sobě uklízejí.
Kamarády také hladí,
vždyť se máme všichni radi.

Stolečkové pravidlo
Sedíme si u potichoučku,
s kamarády u stolečku.
A čekáme na oběd,
přinesou ho vždycky hned.
Tak si vždycky z pravidla,
popřejeme "DOBROU CHUŤ".

Kamarádské pravidlo
Já i Ty jsme kamarádi,
všichni se tu máme rádi.
Chováme se k sobě hezky,
pohrajem si spolu vždycky.

Uklízecí pravidlo
Vždycky když si dohrajeme,
tak po sobě uklidíme.
Hračky budou na svém místě,
zítra je tam najdem jistě.

Ouškové pravidlo
Vzájemně si nasloucháme,
do řeči si neskáčeme.
Neděláme velký hluk,
ať si holka nebo kluk.

Odpočinkové pravidlo
Jedna, dvanda, třinda, spánek,
říkám, říkám, zaříkánek.
Kliky, háky, třesky plesky,
hlavičku si polož hezky.
Zavři očka, ouška ne,
pohádku si přečteme.

OBRÁZKOVÉ PIKTOGRAMY - společná pravidla podle obrázků

"Kostky v krabici"
- úklid hraček
"Děti v umývárce" - správné mytí rukou, necákát kolem sebe vodou
"Děti u stolu" - tiché stolování
"Hladící děti" - kamarádské pravidlo


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign