Jméno:
Heslo:

9.Úplata za předškolní vzdělávání

výše úplaty za předškolní vzdělávání je určena směrnicí o úplatě za předškolní
vzdělávání v mateřské škole a školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí
vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
- je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší
seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku
- v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný
zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte
- vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, platí i pro děti s odkladem školní docházky
- osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle
§ 20 až 22 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské
péče § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy
- úhrada za předškolní vzdělávání se platí současně s úhradou za školní stravování a to
většinou 15. den v měsíci hotově nebo platbou na běžný účet
- podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o
úplatě

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign