Jméno:
Heslo:

3.Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo:
- na diskrétnost a ochranu informací, které souvisí s jejich osobním a rodinným
životem
- na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, průběhu a
výsledcích jeho vzdělávání
- vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě
termínů)
- na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte, včetně speciálně pedagogické
péče
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí dítěte
- projevovat jakékoli připomínky k provozu MŠ
- podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů svými náměty a připomínkami
obohacovat programy mateřské školy
- k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek ,,Pověření o
vyzvedávání" nebo ,,Jednorázové potvrzení o vyzvedávání"); bez písemného pověření
nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci
- využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě
s rodiči nabízí¨

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign