Jméno:
Heslo:

2.Práva a povinnosti dětí

Každé přijaté dítě v mateřské škole má právo:
- na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona
- na účast ve hře odpovídající jeho věku
- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji
identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby
respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet
všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)
- na emočně kladné prostředí
- na poskytování ochrany vzhledem k základním lidským potřebám, včetně lékařské
péče
- na emočně kladné přijetí i prostředí
- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat
rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být
připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

Každé přijaté dítě do mateřské školy má povinnost:
- dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě
- řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy
- šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky...)
- dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat...)
- chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví
a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské
školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí
- dodržovat pravidla hygieny

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign