Jméno:
Heslo:

14.Zacházení s majetkem a zařízením školy

Podmínky zacházení s majetkem školy – děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k
ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými
zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně
zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně
nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození,
neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy. Rodiče nedovolí svévolně poškozovat
majetek školy, v tomto případě bude škola požadovat opravu zničeného majetku nebo
finanční úhradu.

Chování dětí: děti jsou vedeny
- k opatrnému zacházení s veškerým majetkem, učebními pomůckami
- ke správnému zacházení s veškerým zařízením MŠ
- k úklidu všech vypůjčených hraček, věcí a knih
- aby úmyslně nepoškozovaly majetek a zařízení mateřské školy

Ve všech prostorách školy platí:
- přísný zákaz kouření a používání elektronických cigaret
- zákaz vstupu se psem
- zákaz jízdy na kole, po chodnících se může kolo pouze vést
- zákaz užívat hrací prvky zahrady (zodpovědnost za úraz, či poničení hracích prvků
si nese osoba, která dítě přivádí, či vyzvedává)

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign