Jméno:
Heslo:

11.Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Zřizovatelem školy je Obec Veselí nad Lužnicí jako příspěvková organizace:
- mateřská škola je zřízena s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti
od 6,00 hodin do 16,30 hodin
- v měsících červenci, srpnu a v době vánoc může ředitelka školy po dohodě se
zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, informaci o omezení nebo
přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka
pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, ze závažných
důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze
v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy, informaci o omezení
nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně
poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne
- mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 112 dětí – třídy jsou heterogenní, ve
dvou třídách jsou zařazeny děti mladšího věku a ve dvou třídách děti starší

Výchovně-vzdělávací činnost probíhá v průběhu celého dne. Spontánní činnosti se střídají
s řízenými, prožitkovými a pohybovými, v rámci vzdělávacích integrovaných oblastí
rozpracovaných podle Školního vzdělávacího programu. Celý režim je přizpůsoben
individuálním potřebám dětí a vychází též ze zájmů dětí. Pobyt venku je zařazen podle
klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách na školní zahradě nebo při
pobytu venku do okolí mateřské školy.

Režim dne:
6,00 hod. - 8,45 hod. scházení dětí, spontánní hry dle zájmu dětí, tělovýchovné chvilky
8,45 hod. - 9,00 hod. hygiena, svačina
9,00 hod. - 9,45 hod. zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální
9,45 hod. - 11,45 hod. pobyt venku
11,45 hod. - 12,30 hod. hygiena, oběd
12,30 hod. - 14,00 hod. odpočinek, klidové činnosti
14,00 hod. - 14,25 hod. hygiena, svačina
14,25 hod. - 16,30 hod. odpolední zábavné činnosti, individuální činnosti

- Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve
stanovené době od 12:00 do 12:30 hodin.
- V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:00 do 16:30
hodin.
- Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je
považováno za narušování provozu mateřské školy.
- Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude
telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka
povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení).
Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány
prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí nebo na
webových stránkách školy.

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign