Jméno:
Heslo:

1.Základní cíle vzdělávání předškolní výchovy

- poskytuje dětem optimální podmínky pro jeho rozvoj
- podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
- podílí se na jeho citovém, rozumovém, a tělesném rozvoji 
- podílí se na osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů
- vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, vychází z koncepce společného vzdělávání a celoživotního učení
- sleduje profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání
- napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání
- poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
- vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Práva a povinnosti všech zúčastněných (dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců školy) vychází ze Zákona 561/2004 Sb., Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte č. 104/1991 Sb., Zákona o rodině a ze Zákoníku práce

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign